เกี่ยวกับเรา
บริษัท สุวรรณภูมิ เอสเตท เอเจนซี่ จำกัด

บริษัทฯได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105551046451 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท /สามล้านบาทถ้วน เป็นบริษัทตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เรียกว่า real estate agent ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ขายโดยจะไม่มีการคิดค่าบริการกับผู้ซื้อแต่ประการใด เป็นศูนย์กลางบริการรับ ฝาก ซื้อ – ขาย – เช่า และบริการเกี่ยวกับจัดหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุน พร้อมรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายคดี เกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ถูกบังคับคดี โดยทีมทนายมืออาชีพของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ ได้ถือกำเนิดก่อตั้งขึ้น โดยทีมงานผู้บริหารที่ได้สร้างสมประสบการณ์ และ ความชำนาญ และ เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์มานานหลายปี ทั้งได้ผ่านการอบรมจากหลายหลักสูตรและหลายสถาบันมีทั้งภาคปฎิบัติและทฤษฎี จนพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ และได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลนับไม่ถ้วน เคยอบรมตัวแทนนายหน้ามาหลายรุ่น จนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย มีใบอนุญาตจากสมาคมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ( Thai Real Estate Broker Association ) ประเภทสมาชิกสามัญนิติบุคคล อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ National Association of Realtors ( NRDS # 61223184 ) เป็นสมาคมวิชาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและใหญ่ที่สุดในโลก (The world’s largest professional association) โดยมีสมาชิกกว่า 800,000 ราย ซึ่งการันตีได้ว่า เป็นบริษัทฯ ชั้นนำ เรายังมีบริษัท สุวรรณภูมิ มิลเลี่ยนแนร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105557079083 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท/หนึ่งล้านบาทถ้วน ซึ่งเน้นทรัพย์สินที่มีราคาสูงเป็นพิเศษประวัติการอบรมและรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีกับท่านผู้ฝากขาย

ผ่านการอบรมงานขายในระบบ SST 100
ผ่านการอบรมหลักสูตร Selling Skills Workshop ( SSW )
เข้าร่วมงาน Convention และอบรมที่ประเทศสิงคโปรฺ์ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
รางวัล Top Producer ที่ประเทศสิงคโปร์
รางวัล Million Doller Club ที่ประเทศสิงคโปร์
ผ่านการอบรมจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน ) ( TPQI )
- โปรแกรมการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการประเมิน ( Assessor ) สมรรถนะขององค์กร ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่สอบ ( Examiner )ในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- โปรแกรมการอบรม ISO 17024 สำหรับผู้ประเมินของ tpqi
- เป็นกรรมการ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย 
รางวัลนายหน้าดีเด่นประจำปี 2562
-The 10 Best Real Estate Companies
-ได้รับเชิญสัมภาษณ์ ออกรายการ "นัดพบคนดี" ทางททบ.5
-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
spacer
agent image
agency logo
Suvarnabhumi Estate Agency CO.,LTD.
Suvarnabhumi Estate Agency CO.,LTD.
sea@suvarnabhumi-estate.com
0958795164